پیگیری سرویس

پیگیری سرویس خدمات و تعمیرات

هدف زاگرس همراه کارن، واردات و ارائه گوشی های با کیفیت به منظور رضایتمندی و ایجاد رابطه‌ی دوستانه با خریدار است. ، اهدافی بلند مدت داریم و برای رسیدن به این اهداف، برنامه‌های بلند مدتی را تهیه و تنظیم کرده ایم تا بتوانیم آینده‌ای روشن و موفق را برای این سایت رقم بزنیم. 

روش پیگیری سریع سرویس و خدمات پس از فروش

جهت پیگیری سرویس خود حرف "j" را به همراه کد پیگیری موجود در قبض دریافتی را به شماره10003175 پیامک کنید . مثال  :   J123456

درخواســت کد فعالسازی