سوالات متداول

سوالات متداول

آیا گوشی های واردات شرکت زاگرس همراه کارن دارای گارانتی هستند ؟

شرایط گارانتی شرکت زاگرس همراه کارن چیست؟

از کجا بدانیم گوشی خریداری شده متعلق به شرکت زاگرس همراه کارن می باشد ؟

شرایط گارانتی تعویض گوشی های شرکت زاگرس همراه کارن چیست؟

درخواســت کد فعالسازی